ตัวอย่างสื่อการสอนปฐมวัย  โหลด VIP

ชุดที่ 1    ก.ไก่ ถูก-ผิด

สื่อชุดที่ 2 วงล้อชื่อสัตว์